เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ยึดมั่นในความเป็นไทย :: Good studying, Good discipline, Good moral, To be faithful of being Thai.
:: คลังกิจกรรม ::


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่่ 7-8 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่่งชาติโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
อนุบาล/EP ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
การอบรมพัฒนาทักษะฯ สู่ผลสัมฤทธิ์ O-NET
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557
คณะครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีและโรงเรียนเครือข่าย กลุ่มจันท์ธานี เข้ารับการอบรมการจัดกระบวนการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สู่ผลสัมฤทธิ์ O-NET
ภาพเพิ่มเติม
การแสดงยิมนาสติก
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีชมการแสดงยิมนาสติกและร่วมกิจกรรมกับทีมเยาวชน จากประเทศเดนมาร์ก
ภาพเพิ่มเติม
ถวายเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ภาพเพิ่มเติม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี
ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ภาพเพิ่มเติม
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
นายพิษณุ ศีลรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
และคณะครูร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ ในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีี
ภาพเพิ่มเติม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
วันที่ 29 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองระดับอนุบาล
ภาพเพิ่มเติม
วันสุนทรภูู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
กิจกรรมในงานมีการประกวดผลงานนักเรียน และการแสดงเท่งตุ๊ก ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรี
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
พิธีไหว้ครู
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดกิจกรรมไหว้ครู
ชั้นมัธยมศึกษาปีท1-่ 3 โดย นายพิษณุ ศีลรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
ภาพเพิ่มเติม

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ- เนตรนารี
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2557
สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ -เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีี
ภาพเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดกิจกรรมไหว้ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดย นายพิษณุ ศีลรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
ภาพเพิ่มเติม