เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ยึดมั่นในความเป็นไทย :: Good studying, Good discipline, Good moral, To be faithful of being Thai.
:: คลังกิจกรรม ::


O-NET
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ภาพเพิ่มเติม

วันครู
วันที่ 16 มกราคม 2557
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีร่วมงาน
วันครู ประจำปี 2557และรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ภาพเพิ่มเติม

การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
วันที่ 15 มกราคม 2557
เด็กหญิงชญานิษฐ์ แก้วแหวน รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่่ กลุ่มจังหวัดที่ 12
ภาพเพิ่มเติม

"ดอกบัวเกมส์"ปีการศึกษา 2556
วันที่10 มกราคม 2557
พิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาภายใน "ดอกบัวเกมส์" ปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ
ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมกีฬาภายใน "ดอกบัวเกมส์"
วันที่ 6-10 มกราคม 2557
ร.ร.อนุบาลจันทบุรีจัดกิจกรรมกีฬาภายใน "ดอกบัวเกมส์" ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ
ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2556
25 ธันวาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดกิจกรรม
เนื่องในวันคริสต์มาส 2556
ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนเลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เดินทางไกลศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี ภาพิธีเปิดและเดินทางไกล , ภาพพิธีรอบกองไฟ , ภาพวันออกค่าย

Day Camp
วันที่ 19 ธันวาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดกิจกรรมค่ายฝึกและทดสอบทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ป.1-3 และลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 - 5 ภาพเพิ่มเติม

ดัชมิลล์คิดส์
วันที่ 18 ธันวาคม 2556
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด จัดกิจกรรม "ดัชมิลล์คิดส์"ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องอาหารที่รับประทาน การปรับกิจวัตรประจำวัน และการออกกำลังกาย ให้เหมาะสมควบคู่กันไปเพื่อให้มีโภชนาการที่ดี ภาพเพิ่มเติม