:: - ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี - ::

|| Enter ||
-------------
|| Facebook ||


ข่าวสารด่วน
-----------------------------------
คลิกรายละเอียด ประกาศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี รับสมัครพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกประกันอุบัติเหตุนักเรียน และบุคลากร ปีการศึกษา 2560 คือ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950

:: - ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี - ::